Plynová tepelná čerpadla

Plynové Tepelné čerpadlo představuje převratnou novinku na poli chlazení a vytápění. Umožňuje topení a ohřev teplé vody v zimním režimu, v letním režimu chlazení a současně výrobu teplé vody chlazením spalovacího motoru, pro všechny prostředí (domácnosti, kanceláře, hotely, továrny). Ty se mohou dnes spolehnout na čistou energii nabízející využití plynu (zemní plyn nebo LPG). Venkovní Jednotka (kompresory) jsou poháněny motorem, který nahrazuje dodávky elektrické energie, s významnými výhodami. Od péče o životní prostředí až po funkčnost za extrémních provozních podmínek. Plynové tepelné čerpadlo je venkovní prvek, který nevyžaduje použití technických místností, užitná plocha nemusí být využita při instalaci výrobku. Může být umístěny i ve značné vzdálenosti od budovy. Motor plynového tepelného čerpadla pracuje v nízkých otáčkách, což výrazně snižuje hluk. Teplo získané z chladícího okruhu válců a z kondenzace výfuků není rozptýleno, ale používá se k odpaření chladiva v zimním období, což umožňuje vysoký výkon i při nízkých teplotách (až -20°C).V následující tabulce je znázorněna výkonová řada plynových tepelných čerpadel:Zapojení pomocí přímé expanze
Jedná se o přímou expanzi s variabilním průtokem. Možnosti připojení až 63 vnitřních jednotek (až 200% jmenovitého výkonu venkovní jednotky), každá Jednotka je řízena samostatně - dálkově, nebo prostřednictvím systému měření a regulace. Zapojení pomocí vodního výměníku
Jedná se o vsazení výměníku a umožnění klasické otopné soustavy s vodním mediem. Při vytápění je možno použít standardní radiátorové otopné tělesa, nebo podlahové vytápění. Pro kombinovaný provoz chlazení a vytápění lze použít při dvoutrubkovém zapojení konvektorové jednotky podstropní, kanálové, nebo parapetní, případně stropní a stěnové systémy. Při čtyřtrubkovém zapojení lze kombinovat například podlahové vytápění s konvektorovým chlazením v rámci jednoho objektu (jižní strana chlazená, severní strana vytápěná). Technické údaje o spalovacím motoru
Jedná se o tříválcové, nebo čtyřválcové motory se čtyřmi ventily na válec. Obsah motoru je 952 ccm, případně 1998 ccm. Výměna oleje je nutná každých 30.000 strojohodin.

Schema plynového tepelného čerpadlaInformační leták ve formátu .pdf
Mikrokogenerace

Mikrokogenerační systémy současně vyrábí elektrickou a tepelnou energii přímo konkrétnímu objektu, bez výrazných distribučních ztrtát a při použití čisté energie - plynu (zemní plyn nebo LPG). Speciálně navržený endothermický motor, vyrobený na základě zkušeností společnosti Toyota, řídí synchronní generátor, který dodává až 6 kW elektrické energie. Zároveň, díky moderním technologiím, umožňuje zpětné získání tepla chlazením spalovacího motoru o výkonu 11,7 kW, které lze využít pro vytápění a přípravu teplé vody do teploty 65°C. Hlavní předností mikrokogeneračních jednotek je jejich extrémní flexibilita. Dva provozní režimy umožňují, aby zařízení bylo vhodné pro jakékoliv potřeby objektu. Je možná integrace s dalšími úspornými systémy (fotovoltaické panely a solární termické panely). Systém vyrábí elektřinu tím, že moduluje napájení měničem na základě informace o potřebném příkonu v rozmezí mezi 0,3 kW a 6 kW. V druhém režimu vytápí objekt na základě požadavku termostatu a přebytečnou elektrickou energii buď akumuluje, nebo dodává do rozvodné sítě.V následující tabulce je znázorněna výkonová řada mikrokogeneračních jednotek:Mikrokogenerační jednotka je podporována pokročilou elektronikou, která zjednodušuje uživatelské rozhraní a omezení požadavků na údržbu jednotlivých komponent. Ve skutečnosti invertorový generátor nevyžaduje žádnou údržbu. Elektrické energie generovaná mikrokogenerací je kvalitativně rovna napájení. Bezpečnostní a kontrolní prvky pro ochranu elektrických zařízení při paralelním zapojení jsou dodávány s produktem. Měnič zajišťuje maximální ochranu proti kolísání napětí a frekvence, které vážně škodí elektrickým zařízením. Systém může být volitelně integrován se sadou anti-výpadku, která umožňuje přístroji pracovat i při výpadku proudu (pouze režim - spojitý výstup). Systém mikrokogenerace produkuje tepelnou energii tím, že rekuperuje teplo z chladicí kapaliny a výfukových plynů. Toto teplo se přenáší na vodu vysoce účinný výměník tepla. V závislosti na zvoleném režimu jednotky řízení systém kontroly motoru Start-up, zabraňuje plýtvání energie a umožňuje motoru pracovat vždy v bezpečných teplotách. Úspory, získané pomocí mikrokogenerace jsou skutečné a měřitelné. Zvýšením ročních provozních hodin je reálné zvýšení celkové úspory. Ve skutečnosti byl systém určen a navržen pro nepřetržitý provoz. Čím vyšší je provozní doba zařízení, tím vyšší jsou úspory a zisky. I za předpokladu, že bude systém maximálně využit - 24 hodin denně 365 dní v roce (vysoký počet provozních hodin), je technická obsluha omezena na nejnižší frekvenci (výměna svíček a filtrů každých 10.000 strojohodin, výměna oleje každých 30.000) Volitelný je také dálkový monitoring zařízení, který umožňuje ovládání všech provozní parametrů. Díky Virtual REM technické pomoci je uživatel schopen správy všech dat a jednání v reálném čase při řešení kritických situacích.

Graf účinnosti mikrokogenerační jednotkyInformační leták ve formátu .pdf