Vzduchotechnika s rekuperací tepla

Rekuperační větrání je systém nuceného rovnotlakého větrání. Skládá se z rekuperační jednotky, potrubních rozvodů, tlumičů hluku, klapek, izolace a ovládání (měření a regulace). Rekuperační jednotka je kompaktní celohliníkový izolovaný blok vyrobený z přírodních materiálů (neobsahuje styren), s dvěma ventilátory, hliníkovým rekuperačním výměníkem Klingenburg, filtry a případně dohřevem a klapkami pro by-pass. Rekuperátor je výměník zpětného získávání tepla (chladu), kde odpadní vzduch odevzdává teplo (chlad) vzduchu přicházejícímu, bez vzájemného směšování vzduchů. Rekuperátor z hliníku je tvarově stálý, nepraskající, odolný vůči stárnutí, hygienicky nezávadný, nehořlavý a odolný vůči tvorbě námrazy. Samotný blok jednotky je hliníkový (nerezaví) s kaučukovou izolací s variabilní tloušťkou izolace, která zabraňuje rosení vnějších stěn bloku. Ventilátory jsou radiální, s kuličkovými ložisky se zabudovanou tepelnou ochranou. Jsou regulovatelné, variantně lze vybavit EC motory. Elektrické ohřívače zabudované v jednotce mají různé výkony, jsou regulovatelné a mají termoochranu vůči přehřátí. Rekuperační jednotky jsou vyráběné na míru, přesně podle požadavků budoucího uživatele. Proto jejich tvar, velikost a parametry jsou variabilní.


Možnosti využití

Rodinné domy:
- větrání v rodinných domech
- větrání spojené s cirkulací vzduchu od krbu
- větrání spojené s chlazením vzduchu

Bazény:
- odvlhčování a větrání malých bazénů v rodinných domech

Kanceláře:
- větrání kancelářských prostor spojené s chlazením vzduchu
- větrání prostor, kde z bezpečnostních důvodů není možné otevírat okna

Hotely:
- větrání pokojů a apartmánů

Serverovny:
- větrání serveroven spojené s chlazením vzduchu

Kuchyně:
- větrání malých kuchyní

Dílny:
- větrání dílenských prostor spojené s vytápěním

Sušárny:
- větrání technologií používaných pro sušení

Sklepy a sklady:
- větrání prostor pro skladování

Systémy zónového větrání

Zónové systémy se používají pro efektivnější řízení větrání v objektech, kde je předpoklad, že jednotlivé místnosti nebudou využívané současně. Například firemní kanceláře se zasedací místností, v rodinném domě, kde je v přízemí denní provoz a v patře noční zóna, v hotelech, kde jsou rozdílně obsazené apartmány, atd.

Výhody zónového systému větrání:

- možné zabudování a provoz větracího systému i v nevytápěném prostoru
- levnější provoz než celoplošné větrání
- nedochází k velkým poklesům vlhkosti vzduchu v obytných pokojích
- ve vypnutém stavu nedochází k nežádoucímu průvanu v potrubí

Při zabudování zónového systému větrání stačí instalovat zařízení s menším vzduchovým výkonem, s menší hlučností a s nižšími požadavky na další zdroje energií. Cena zabudovaného zónového systému větrání s menším vzduchovým výkonem je podobná, dokonce může být nižší, než cena za tradiční zařízení s vyšším vzduchovým výkonem bez zónového systému. Přitom provozní náklady jsou nižší se zónovým systémem větrání.

Základní výkonová řada rekuperačních jednotek:Rozvody potrubí jsou provedeny výhradně z pozinkovaného potrubí typu Spiro. Za rekuperační jednotkou je umístěn tlumič hluku (tlumí hluk od ventilátorů), před každou vyústkou je umístěn další tlumič hluku (tlumí hluk mezi místnostmi). Na straně vstupu a výstupu vzduchu do exteriéru jsou použity těsné klapky, které zabraňují profuku větru a udržují těsný systém v době bez provozu.

Informační leták ve formátu .pdf