Měření a regulace HANAZEDER

Sortiment systémů měření a regulace je rozdělen na dvě základní skupiny. Jednoduché regulátory s možností volného programování z klávesnice nebo PC řady FP, používané pro řízení malých a středně velkých systémů, nebo složitější sběrnicový modulární systém volně programovatelné ústředny řady HLC, využitelný pro velké systémy s vysokými požadavky. Všechny jednotky mají odolný, prachotěsný design, který umožňuje jakoukoli montáž. Všechny jednotky disponují potřebným množstvím analogových a digitálních vstupů kompatibilních se všemi standartně používanými senzory a čidly. Stejně tak jsou osazeny napěťovými, releovými a 0 – 10V výstupy. Je možné řízení přes GSM bránu, nebo přes internet.

Volně programovatelné jednotky FP

Volně programovatelné jednoduché regulátory řady FP lze nastavit pomocí jednoduchého ovládacího systému z klávesnice, nebo aplikací přes PC. Usnadněním je také 50 režimů, které jsou již v regulátoru naprogramovány továrně. Tlačítka na čelním panelu umožňují ruční/automatické přepínání, LED diody indikují provozní stav. Regulátory FP umožňují volitelný typ senzoru, měření výkonu (okamžitý a celková energie), denní/týdenní časovač pro každý vstup, vzdálenou správu přes modem nebo GSM modul, volitelný jazyk menu a mnoho dalších.

Osazení jednotlivých regulátorů vstupy, výstupy a jejich kompatibilita s dalšími systémy jsou zřejmé z následující tabulky:Regulátory řady FP jsou použity především v jednoduchých a nenáročných aplikacích bez požadavku na vzdálený přístup a spolupráci s dalšímy systémy. Typický příklad použití jednotky řady FP je instalace solárního systému, teplovodního krbu, vzduchotechniky, ekvitermní regulace a jejich kombinace.

Řídící jednotky HLC 10

Systém ústředen HLC, umožňující modulování pomocí vstupně-výstupních modulů a samotné síťování ústředen je určen do náročných instalací s možností komunikace se sběrnicovými systémy M-BUS, MODBUS a MP BUS. Je používán jako srdce takzvaných inteligentních domů, kde plní funkci řízení energetických systémů – řídí vytápění, chlazení, větrání, stínění a další. Umožňuje monitorování aktuálních stavů a ovládání pomocí dotykového displeje. V inteligentních budovách komunikuje se systémy EZS, EPS a je doplněn systémem CCTV na IP technologii.

Na následujícím schema je zřetelná topologie systému MaR Hanazeder HLC 10:Ústředna HLC10 komunikuje prostřednictvím protokolu TCP-IP ve vnitřní síti LAN s jakýmkoli počítačem. Na počítači (v současné době často na tabletu) může být nainstalována grafická nádstavba, pomocí které lze celý systém měření a regulace monitorovat a ovládat. Pokud je objekt připojen k internetu pomocí veřejné IP adresy, lze vizualizaci ovládat i na dálku přes internet prostřednictvím aplikace vzdálená plocha. Na obdobném principu spolupracuje systém MaR s dalšími elektrotechnologiemi v budově, jako jsou systémy elektrické zabezpečovací signalizace, kamerové systémy, systémy evidence a kontroly vstupu a podobně. Jedná se o samostatné systémy, které mají vlastní vizualizační program v rámci sítě LAN. Komunikace mezi systémem EZS a MaR probíhá na úrovni binárních kontaktů pomocí vstupně-výstupních modulů, předávají se pouze informace ve směru EZS -> MaR. Jedná se o stavy zastřeženo/odstřeženo, stavy magnetických kontaktů ve výplních otvorů a poplachové stavy (požár). Na základě těchto informací systém MaR ovláda režimy vytápění, větrání a chlazení v objektu.

Náhled na vizualizaci půdorysu objektu systému MaR:


Náhled na vizualizaci půdorysu objektu systému EZS:
Informační leták ve formátu .pdf