Pozvánka na výstavy v roce 2012

Mistral ENERGY, spol. s r.o. svůj sortiment a služby
představí na jaře 2012 při příležitosti
následujících výstav:

Infotherma Ostrava
Zlínexpo
Stavíme bydlíme Olomouc

Čtěte více

O společnosti Mistral ENERGY, spol. s r.o.

Společnost Mistral ENERGY, spol. s r.o. vznikla navázáním na dlouholetou tradici společnosti Mistral spol. s r.o., která se od roku 1993 zabývá obchodní činností, včetně importu zboží a technologií ze zahraničí. Úkolem Mistral ENERGY, spol. s r.o. je nejen obchodní, ale i realizační a projektová činnost v oboru úspor energií při vytápění, chlazení a větrání stavebních objektů. Specializuje se na cenově dostupné alternativní zdroje energie, u kterých spolupracuje výhradně přímo s výrobci technologií. Tato strategie nejen snižuje náklady, ale umožňuje také podílení se na vývoji jednotlivých technologií a individuální přístup při výrobě a dodávce technologií. Tímto způsobem dodává společnost Mistral ENERGY, spol. s r.o. na trh pod vlastním obchodním jménem tepelná čerpadla typu vzduch - voda, rekuperační jednotky, krbová kamna s teplovodním výměníkem, solární panely, jednotky pro měření a regulaci a další. Mimo obvykle používané alternativní technologie se Mistral ENERGY, spol. s r.o. zabývá aplikací nových, nejmodernějších technologií buď pomocí vlastního vývoje, nebo úzkou spoluprací se zahraničními partnery. Tímto způsobem dodává společnost Mistral ENERGY, spol. s r.o. na trh například tepelná čerpadla na plyn, mikrokogenerační jednotky na různá média a další. Při realizaci zakázky nabízí Mistral ENERGY, spol. s r.o. kompletní služby odborného a zkušeného týmu od cenové nabídky, přes projektovou dokumentaci, až po samotnou dodávku a montáž technologií. Dále je schopna zajistit potřebnou inženýrskou činnost, jako technický dozor stavebníka, vyřízení potřebných povolení a nebo zajištění dotací z aktuálních dotačních titulů. Vedle samotné realizace jednotlivých technologií se společnost zabývá modernizací a vývojem nových technologií. Při této činnosti spolupracuje s institucemi, jako je VUT v Brně - fakulta stavební a fakulta chemická, ústav ochrany životního prostředí. V kooperaci s nimi probíhají diagnostiky stávajích instalací, jako je blowerdoor test, infrasnímkování, dlouhodobé sledování spotřeb včetně hospodaření s energiemi a účinnosti jednotlivých zdrojů energií a její distribuce. Tyto výsledky aplikuje při realizaci nových zakázek, při projektování a vypracovávání energetických auditů, výstavní činnosti a podobně. Cílem společnosti Mistral ENERGY, spol. s r.o. je spolu se spokojeným zákazníkem eliminace škodlivých emisí při ekologicky nevyhovujícím hospodařením s energiemi a minimalizovat tak dopad provozu objektu na životní prostředí.