Projektová a inženýrská činnost

Nezanedbatelnou službou v nabídce společnosti Mistral ENERGY, spol. s r.o. jsou činnosti projektanta, technického dozoru stavebníka a administrativní služby spojené s vyřízení povolení ke stavbě, nebo státních dotací.

Nabídka částí projektových dokumentací:
- architektonické a stavebně konstrukční řešení
- zařízení pro vytápění staveb
- vzduchotechnická zařízení
- zařízení měření a regulace a příslušných slaboproudých technologií
- průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Nabídka typů odborných posudků:
- energetický audit
- energetická studie
- specializované projekty dle požadavků dotačních titulů (Zelená úsporám, OPŽP, MPO-EFEKT a další)

Jako primárně realizační společnost nabízí Mistral ENERGY, spol. s r.o. zpracování orientační energeticko-ekonomické studie a orientačního výkazu výměr včetně cenové nabídky ZDARMA.

Informační leták ve formátu .pdf