Distribuční elementy pro přenos tepla/chladu do prostředí

V současném trendu staveb pasivních až nulových objektů dochází k masivnímu zvyšování tlouštěk tepelných izolací a k následnému snižování tepelné ztráty objektu. Vytápění objektu pomalu přestává být dominantní energetickou soustavou a vznikají větší požadavky na chlazení. Systémy tepelných čerpadel dokážou vyrábět jak teplo, tak i chlad. Masivnímu rozšíření instalací systémů pro topení i chlazení současně však brání nejčastěji používané distribuční elementy – klasické radiátory a podlahové systémy. Radiátory nelze použít z důvodu obtížného odvodu kondenzátu, podlahové chlazení není pocitově příjemné. Proto společnost Mistral ENERGY, spol. s r.o. nabízí systémy dvoutrubkového, nebo čtyřtrubkového systému rozvodu tepla a chladu, který lze napojit na alternativní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla vzduch-voda s reverzním systémem, tepelná čerpadla země-voda s možností regenerace kolektoru a pasivního chlazení a v neposlední řadě plynová tepelná čerpadla, které při výrobě chladu využívají odpadní teplo k ohřevu TV. Pro rozvod chladu i tepla jsou nabízeny parapetní, stropní nebo kanálové jednotky, stropní systémy a stěnové / stropní kapilární systémy.

Fan-coily

Fan-coil se nejlépe hodí pro celoroční využití pro vytápění a chlazení v rodinných domech, kancelářích, obchodních a výrobních provozech, skladech, a v dalších typech budov.Fan-coil, je vše v jednom produktu, který úspěšně nahrazuje radiátor pro topení a klimatizaci pro chlazení. Fan-coil má elegantní design, je tedy snadno integrovatelný v jakémkoliv interiéru. K dispozici jsou modely pro skryté (vestavěný) instalace, což je systém zcela neviditelný pro uživatele a ponechává jen příjemný pocit pohodlí. Použití vysoce kvalitních komponentů nabízí klidné a efektivní fungování produktů, stejně jako dlouhou bezproblémovou životnost. Výstupní tepelný výkon fan-coil je mnohem větší než u přirozené konvekce radiátoru. Fan-coil vytopí prostor na požadovanou teplotu během několika minut po zapnutí. Fan-coil, podobně jako klimatizace, má filtr vzduchu. Účinnost fan-coil je stejná, bez ohledu na vzdálenost od chladiče (tepelného čerpadla) nebo kotle.Konvektorové jednotky se instalují ve vertikálním směru v parapetním provedení, nebo v horizontálním směru jako podstropní. V nabídce je také nekapotované provedení jako kanálová jednotka, která upravuje vzduch v rámci vzduchotechniky. Volitelné příslušenství je přídavný výměník (1R) pro možnost čtyřtrubkového zapojení, včetně připojovací armatury, elektrický termostat instalovatelný na zeď, nebo v jednotce a dálkový ovladač. Jako designový prvek jsou s nabídce nohy pro jednotky s nasáváním vzduchu zespod.

Varianty umístění fan-coilů:Fan-coily jsou dodávány s individuálním příslušenstvím:

Ovládací jednotka s dálkovým ovladačemDekorativní nohy pro jednotky řady MV se spodním nasáváním vzduchuPropojovací sada s elektrohlavicí dvoutrubková a čtyřtrubkováOdkapávací vanička pro odvod kondenzátuRozměry fan-coilových jenotekTechnická data fan-coilových jenotek:

Stěnové a stropní vytápění s chlazením

Systém kapilárních rohoží

Základní charakteristika systému kapilárních rohoží- jedná se o systém rohoží instalovaný v polystyrenu nalepeném na vnitřním líci stěny, který je opatřen perlinkou a zastěrkován
- provozně nejlevnější a nejekologičtější systém zabezpečení celoroční tepelné pohody v obytných, administrativních, výrobních a jiných prostorách
- umožňuje v nebývalé míře využít i difuzního slunečního záření, které pro svůj nízký potenciál bylo dosud nevyužitelné
- řadí sluneční energii pro krytí potřeby tepla na udržení tepelné pohody na první místo
- univerzální využití (novostavby, rekonstrukce a různé druhy prostor a provozů)
- ekologický výrobek - recyklovatelnost PP-R
- vysoká životnost díky nízkým tlakům a teplotě
- střední teplota vody 22+/-2°C
- úspora provozních nákladů na vytápění a chlazení až 97%

Mezi hlavní výhody systému kapilárních rohoží patří ideální teplotní profil s rovnoměrným rozložením teploty bez víření prachu. Systém maximálně využívá sluneční energii (solární soustavu pro přitápění) díky nejnižší možné teploty teplonosné látky (využívá difuzní záření). Systém je snadno regulovatelný s minimální akumulací a výraznou samoregulační schopností. Při spojení s tepelným čerpadlem dosahuje průměrné COP až 6 - 7 kW

Chladící a topné panely

Použití tepelné výměny sálavého typu je schopno zajistit vysoce komfortní podmínky, díky přirozenějšímu typu výměny tepla, který vylučuje nepříjemné proudění vzduchu, cirkulování prachu a hluk typický pro tradiční vzduchotechnické systémy. Sálavé systémy udržují stálou tepelnou pohodu uvnitř místnosti, minimalizují teplotní rozdíly jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Pokud upravujeme teplotu stropu (podlahy nebo stěn), lze dosáhnout oproti tradičním systémům vytápění a chlazení stejného pocitu tepelné pohody, i při nižší vnitřní teplotě vzduchu při vytápění, případně vyšší teplotě vzduchu při chlazení. Rozdíl teploty vzduchu může být 2 až 3°C oproti tradičním systémům, což představuje energetickou úsporu ve výši 12 až 18%. Zároveň nám tyto sálavé systémy umožňují využít energeticky výhodnější zdroje tepla, případně chladu (nízkoteplotní vytápění, vysokoteplotní chlazení). Systém se sálavým stropem může být vždy kombinován se systémem nucené ventilace, například z důvodu hygienické výměny vzduchu. V každém případě prostor se sálavým stropem a s nucenou cirkulací vzduchu bude vzhledem k nízkým rychlostem proudění v nejkomfortnější oblasti, kterou můžeme docílit. Díky možností dodávky panelů různých rozměrů,(1200x2000, 1200x1000 a 600x2000) umožňuje systém realizovat sálavé podhledy ze sádrokartonu, které vyhovují nejrůznějším potřebám projektantů. Jedná se o systém využívající běžnou nosnou konstrukci pro sádrokartóny, na kterou je přímo upevněn aktivní panel. Pro doplnění míst, kde aktivní panel nebude použit se využije panel neaktivní, který má stejnou stavební výšku jako panel aktivní.

Složení sádrokartonového panelu k topení a chlazení:
- Sádrokartonová deska 15mm s vyfrézovaným meandrem
- Meandr z trubky PEX s kyslíkovou bariérou 8x1mm
- pěnový polystyren EPS tloušťky 30mm
- Připojovací potrubí z izolované trubky polybutylen 16x1,5mm

Informační leták ve formátu .pdf