Ostatní zájmová činnost

Mimo primární úkoly se tým Mistral ENERGY se zájmem zabývá vlastními výpočty, měřeními, studiemi a pokusy, jejichž výsledky jsou zde prezentovány:

r. 2011 - Porovnání provozu tepelného čerpadla Termos a kondenzačního kotle

Odkaz v pdf formátu

r. 2011 - Porovnání využití teplovzdušného a teplovodního krbu

Odkaz v pdf formátu

r. 2011 - Spolupráce s VUT Brno, fakultou chemickou, ústavem ochrany životního prostředí. Konzultace diplomové práce na téma: Zpracování projektu fotovoltaického systému.

Odkaz v pdf formátu

r. 2010 - Účast v soutěži Dřevěný dům

Odkaz v html formátu
Odkaz v pdf formátu