Solární systémy

Termické kolektory a panely slouží k výrobě tepelné energie. Běžně se používají k přípravě teplé užitkové vody (TUV), k vytápění a ohřevu bazénů. Další možná využití jsou k výrobě páry či procesního tepla (výroba technologického tepla). Dle možnosti využití a konstrukce dělíme termické sluneční kolektory na:

- ploché sluneční kolektory
- trubicové (vakuové) sluneční kolektory

Základním prvkem každého termického kolektoru je absorbér – deska resp. trubice, která se nachází uvnitř kolektoru. Právě na povrchu absorbéru se sluneční záření přeměňuje na tepelnou energii. V závislosti na plánovaném využití je třeba zvážit z jakého materiálu bude povrch absorbéru vyroben (černá barva, speciální selektivní vrstva aj.). Zatímco běžné kapalinové kolektory bývají obvykle deskového tvaru, vakuové kolektory mají vzhledem ke svým konstrukčním požadavkům tvar trubicový (vakuový kolektor je namáhán značným rozdílem tlaků).

Ploché solární kolektory

Sluneční záření v plochých kolektorech je zachyceno nejprve absorbérem, kde se přímo transformuje na tepelnou energii. Tato energie je posléze pomocí teplonosné kapaliny odvedena do výměníku, kde je teplo využito k přípravě teplé užitkové vody (TUV), pro vytápění, případně uskladněno k pozdějšímu využití (na dobu, kdy je slabý sluneční svit). Teplonosnou kapalinou je obvykle voda s příměsí ekologicky nezávadné nemrznoucí kapaliny (sloučeniny glykolu, solaren aj.)Dnes jsou na trhu ploché kapalinové sluneční kolektory, které jsou vybavené selektivní absorpční vrstvou. Ta zvětšuje schopnost kolektoru zachytit sluneční záření, neboť dokáže zachytit i tzv. difuzní záření ( záření rozptýlené v atmosféře, které vzniklo odrazem slunečního záření na překážkách v atmosféře). Zkušenosti nám ukazují, že pomocí termických plochých kolektorů lze v podmínkách ČR ušetřit až 75% ročních nákladů na ohřev teplé vody. Tyto systémy dokáží pracovat s účinností až 80% , přičemž životnost základních komponentů se pohybuje okolo 30let. Výhodou kapalinových kolektorů je nízká pořizovací cena. V praxi se využívají především k ohřevu teplé užitkové vody, přičemž ploché solární kolektory se selektivním povrstvením lze využít i k vytápění.Trubicové (vakuové) solární kolektory

Jedná se de facto o zdokonalený kapalinový sluneční kolektor s nižším množstvím tepelných ztrát a tedy i s vyšší účinností. V porovnání s plochým kolektorem je vakuový kolektor výkonnější, obzvlášť když je rozdíl teploty vzduchu a kolektoru Vakuový kolektor výrazný (v zimě), nebo při menším záření. Ztráty se ve vakuových kolektorech minimalizují odstraněním vzduchu z kolektoru. Tento princip je nám všem ostatně dobře známý, neboť byl využit např. k výrobě termosky. Solární kolektory prostřednictvím vakuované trubice zachycují sluneční záření a přeměňují jej na tepelnou energii.


Výhodou vakuových kolektorů je vysoká účinnost, naopak nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Vakuové kolektory jsou vhodné pro vytápění budov, naproti tomu jsou méně vhodné k přípravě TUV (k tomuto účelu se využívají pouze pokud majitel vyžaduje vyšší teplotu vody).Minimální životnost vakuových kolektorů je 15 let. Díky suchému napojení trubic systémem Plug-in (nepřímý ohřev) se vyznačuje tento kolektor vysokou provozní bezpečností. Solární kolektor typu HEAT PIPE je uzavřený, což znamená, že teplonosná kapalina cirkuluje ve sběrači kolektoru a necirkuluje v samostatných trubicích. Jednoduchá a ekonomicky nenáročná výměna trubice je jednou z mnoha výhod, kterými disponuje tento typ kolektoru.

Nosná konstrukce je vyrobena z kvalitního nerezového materiálu INOX, což zaručuje velmi rychlou a jednoduchou instalaci.

Informační leták ve formátu .pdf

Uživatelský a instalční manuál pro vakuové kolektory ve formátu .pdf