Kotle na biomasu

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. Společnost Mistral ENERGY, spol. s r.o. se zabývá instalací kotlů spalující biomasu v podobě:

- kusového dřeva
- dřevěného odpadu (štěpka, pelety)

V obou případech se jedná o spalovací teplovodní kotle s vysokým teplotním spádem, které jsou napojeny na komín. V optimálním případě jsou doplněny akumulačním zásobníkem (s vnořeným zásobníkem na TV, nebo s průtočným ohřevem TV). Jako bezpečnostní zařízení je instalována prochlazovací smyčka napojená na rozvod studené vody a kanalizaci. Kotle na biomasu je vhodné kombinovat se solárním systémem, vzhledem k obdobným teplotním spádům a vykrývání potřeby tepla.

Automatické kotle pro spalování dřevních pelet

Přednosti kotle:

- Kotle lze použít pro vytápění objektů s malými energetickými ztrátami, jako jsou například novostavby nebo domy po rekonstrukci zateplení, ale i do velkých objektů, jako jsou školy, výrobní budovy apod. Kotle lze zapojit do kaskády
- Vysoká účinnost při modulovaném řízení provozu umožňuje dosáhnout nízké spotřeby paliva
- Použití EC ventilátorů a plochých převodovek umožňuje výraznou redukci nákladů na elektřinu. Průměrná denní spotřeba elektřiny během sezony se pohybuje okolo 1 – 1,3 kWh
- Poloautomatické čištění výměníku umožňuje čistit výměník pouhým pohybem páky vně kotle 1 x za týden
- Vysoká sériovost výroby zabezpečuje rychlé a bezproblémové dodávky náhradních dílů a spotřebních částí kotle
- Moderní design vyráběný na špičkových CNC technologiích
- V létě lze kotel využít pouze pro ohřev TUV
- Na kotli je využit nový patentově chráněný hořák, který umožňuje velmi rychlou montáž a demontáž, což výrazně snižuje náklady na údržbu
- Kotel se ovládá moderní řídící jednotkou od firmy Siemens, která je plně kompatibilní s řídícími jednotkou RWS umožňující komunikaci a řízení dalších topných okruhů

Provoz kotle:

Kotel je třeba obsluhovat v průměru 10 minut denně. Zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz po dobu 3 až 6 dnů. Při spalování dřevních pelet je nutno vynášet popel cca jednou za 14 dní Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.
Pomocí nadřazené regulace lze kotel zapojit do kaskády nebo jej napojit na další topné okruhy. Jako nadřazenou regulaci doporučujeme jednotku RWS firmy Siemens. Ke kotli je možno připojit přídavné zařízení, jako je odpopelňovač, odtahový ventilátor nebo pneumatický dopravník paliva.

Automatické kotle pro spalování dřevních pelet jsou sériově vyráběny ve výkonech od 14kW do 48kW. Účinnost těchto kotlů se pohybuje kolem 90%.

Kotle na spalování dřeva

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru ( S ), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva ( 6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Přednosti kotle:

- Možnost spalovat velké kusy dřeva
- Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
- Vysoká účinnost 81 až 87%
- Ekologické spalování
- Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
- Chladící smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle
- Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalinový termostat
- Pohodlné vybírání popela - velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva výběr 1x týdně)
- Kotel bez trubkovnice - snažší čištění
- Malé rozměry a nízká hmotnost
- vysoká kvalita

Kotle jsou zapojeny s Laddomatem 21 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65°C. Výstupní teplota kotle je trvale udržována v rozsahu 80 - 90°C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.


Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR.

Krbové vložky s teplovodním výměníkem

Dnešní moderní teplovodní topidla umožňují vytápět celý dům pomocí krbu a přitom zachovat krásný vzhled hoření stejný jako u klasických krbů. Krbová vložka ohřívá ve svém plášti vodu a funguje tedy na stejném principu jako klasický kotel na tuhá paliva. Energie vyvinutá krbovou vložkou může být dále využita pro vytápění radiátorů, podlahové topení nebo například i ohřev TUV. V krbové vložce dochází ke spalování druhotného předehřátého vzduchu (takzvaný sekundární vzduch), který zároveň zajišťuje funkci „oplachu skla“. Díky tomuto systému pracuje s vysokou účinností, což v důsledku znamená menší spotřebu paliva při minimálním množství zbytkového odpadu. Při správném a pravidelném topení teplovodní krbovou vložkou je možné snížit náklady na vytápění 40% (Aquador) - 60% (Hoxter) oproti plynovému nebo elektrickému topení

Přednosti kotle:

- Trvale čisté sklo (dvojité prosklení s ofukem)
- Maximální výkon do vody (dvojité prosklení snižuje sálání dvířkami)
- Ćisté bílé ohniště (materiál NYROLIT se samočistícím efektem)
- Menší spotřeba paliva (vysoká spalovací teplota)
- Přívod vzduchu z exteriéru (nespaluje vzduch/kyslík z místnosti)
- Jednoduchý a bezpečný provoz
Horké spaliny z ohniště procházejí přes integrovaný teplovodní výměník, který je zabudován kolem celého ohniště. Ohřátá voda z výměníku je odváděna do akumulační nádrže a lze použít pro centrální vytápění, podlahové topení nebo ohřev teplé užitkové vody

Informační leták ve formátu .pdf

Energetická studie provozu teplovodního a teplovzdušného krbu ve formátu .pdf