Tepelná čerpadla vzduch-voda Termos

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využívá teplo obsažené v ovzduší k ohřevu vody. Skládá se z venkovní a vnitřní jednotky (hydromodulu) s ovládáním. Ve vnitřní jednotce je deskový výměník Alfalaval, jehož prostřednictvím je předáváno topné vodě teplo získané tepelným čerpadlem ze vzduchu. Ohřátá voda slouží k vytápění budovy, ideálně pomocí podlahového topení. Použít lze ale také také běžné radiátory, fan coily apod. Tepelné čerpadlo je nejvhodnější instalovat do nového objektu a přizpůsobit mu návrh celého topného systému a systému ohřevu TUV. Je ale možno ho instalovat i jako další zdroj tepla stávajícího topného systému objektu, případně jím úplně nahradit stávající kotel.

Základní sestavu lze rozšiřovat. Je možno přidat akumulační nádobu nebo zásobník teplé užitkové vody, případně kombinovet se slunečním kolektorem. K ohřívání TUV pak může být využito buď tepelné čerpadlo nebo solární ohřev. Vše je řízeno nadřazenou regulací. Tepelné čerpadlo vduch - voda funguje v rozmezí venkovních teplot od -20 do 30°C. Teplota topné vody přitom může dosahovat až 55°C. Pro případ extrémně nízkých venkovních teplot není třeba pořizovat další, tzv. bivalentní zdroj tepla. Vnitřní jednotka je standardně vybavena dostatečně výkonným elektrickým dohřevem. Tepelné čerpadlo funguje i v obráceném režimu. V případě potřeby jím tedy lze vodu v letním období i chladit.

Tepelné čerpadla Termos se vyrábí v obsáhlé výkonové řadě, čímž je předurčena hlavně pro vytápění rodinných domů a větších bytů, ale při kombinaci čerpadel a jejich zapojení do kaskády lze vytápět i velké objekty.Na tepelné čerpadlo lze sjednat sazbu na odběr elektřiny v celém objektu ve výhodných tarifech D 55d a D 56d. V kombinaci s vysokou účinností tepelného čerpadla je v současné době tento zdroj vytápění jeden z nejlevnějších.

Vnější jednotka musí být umístěna na volném prostranství s dobrým přístupem vzduchu. Důležitým parametrem je, aby se ochlazený, vyfoukávaný vzduch nevracel nazpět. Vytvořila by se tak smyčka, která by podstatně snížila účinnost a výkon tepelného čerpadla. Optimální umístění je na jižní, slunečné straně rodinného domu a to buď na fasádu, střechu nebo jako volně stojící mimo objekt. Vzdálenost vnější a vnitřní jednotky je max. 15m. Vnější jednotkou (výparníkem s ventilátorem) umístěnou venku, je nasáván vzduch ze kterého je odebírána tepelná energie a opětně je tento vzduch (ochlazený) vyháněn do venkovního prostoru. Vnitřní jednotka, umístěná v objektu, zabezpečuje výrobu topné vody a TUV. Moderní tepelná čerpadla pracují spolehlivě i při velmi nízkých venkovních teplotách. Průměrný topný faktor systému tepelného čerpadla vzduch-voda v celé topné sezóně se příliš neliší od systému čerpadla země-voda. Je to dáno tím, že na začátku a na konci topné sezóny je vzduch teplejší než zem. Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda se dimenzuje na 100% tepelných ztrát domu. Tzn. nemusíte mít obavy, pokud je dobře proveden výpočet tepelných ztrát, tepelné čerpadlo váš dům vytopí. Navíc je součástí každé instalace záložní elektrokotel, který případný nedostatek výkonu automaticky doplní.

Schema telepného čerpadla LGInformační leták ve formátu .pdf

Energetická studie provozu TČ Termos a plynového kondenzačního kotle ve formátu .pdf